Ελάτε στην Ομάδα μας

Η Εταιρεία KOKKORIS OPTICS με έδρα στην Αθήνα αναζητά

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εάν είστε άτομο που διαθέτει:
• Υψηλό επίπεδο οργάνωσης
• Άριστο χειρισμό επικοινωνίας
• Ευέλικτο ωράριο
• Συνέπεια και Ήθος
• Διάθεση για δουλειά
• Διάθεση για εξέλιξηΚαι διαθέτετε τις ακόλουθες γνώσεις:
• Γραμματειακή υποστήριξη
• Γνώση Αγγλικών (πρόσθετες ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν)
• Οργάνωση γραφείου και πωλήσεων
• Άριστη γνώση Η/Υ

Τότε ίσως να είστε εσείς ο οποίος θα καλύψει αυτή τη θέση.
Τότε, στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail E: cvkokkorisoptics@gmail.com
και ίσως να είστε εσείς το άτομο που θα καλύψει την εν λόγω θέση, Υπόψη κου Βουλγαράκη Γιάννη

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εάν είστε ένα άτομο:
• Ηλικίας 25-40 ετών
• Άνδρας ή γυναίκα
• Με άριστο χειρισμό επικοινωνίας
• Με ικανότητα διαπραγμάτευσης
• Με αξιοπρεπή εμφάνιση
• Με πρόθεση να ακολουθήσετε καθορισμένο Dress Code
• Με ευέλικτο ωράριο
• Με συνέπεια και Ήθος
• Με διάθεση για δουλειά
• Με διάθεση για εξέλιξηΚαι διαθέτετε τις ακόλουθες γνώσεις:
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πόστο
• Απαραίτητη γνώση Αγγλικών (πρόσθετες ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν)
• Οπτικός – Optometrist
• Γνώση εργαστηρίου

Τότε ίσως να είστε εσείς ο οποίος θα καλύψει αυτή τη θέση.
Τότε, στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail E: cvkokkorisoptics@gmail.com
και ίσως να είστε εσείς το άτομο που θα καλύψει την εν λόγω θέση, Υπόψη κου Βουλγαράκη Γιάννη

ΠΩΛΗΤΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Eαν είστε ένα άτομο το οποίο πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις,
• Γνώσεις και εμπειρία Χονδρικής Πώλησης
• Εμπειρία σε αντίστοιχο πόστο και προϊόντα
• Άριστες ικανότητες στις Δημόσιες Σχέσεις
• Άριστος Χειρισμός Επικοινωνίας
• Ικανότητες Διαπραγμάτευσης και πώλησης
• Πρωτοβουλία προτάσεων
• Καλαίσθητη εμφάνιση
• Οργάνωση
• Υπευθυνότητα – Αξιοπιστία – Εμπιστοσύνη
• Ευέλικτο ωράριο
• Ταξίδια εντός εκτός ΕλλάδοςΤότε ίσως να είστε εσείς ο οποίος θα καλύψει αυτή τη θέση.
Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης,
στείλτε το βιογραφικό στο e-mail E: cvkokkorisoptics@gmail.com Υπόψη κου Βουλγαράκη Γιάννη